Department of Physics and Agrophysics, Papieża Pawła VI 3, PL 71-459 Szczecin, POLAND   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stronProf. dr hab. Elżbieta Skórska
PL 71-459 Szczecin, Papieża Pawła VI 3, room no 420, tel. (91) 449 6443 fax (91) 449 6450
email: elzbieta.skorska@zut.edu.pl (365 d/12 m/24 h)

Main interests

 • The effect of UV-B radiation on crop plants (photosynthesis, protect responses, antioxidant system)
 • Fluorescencence methods for study of influence of stress factors on photosynthesis of plants
 • Luminescence methods for study of lipid oxidation

Science career

Education and degrees obtained:

Employment history:

 • 1981 - assistant of Department of Physics, Faculty of Agricultire, Agricultural University of Szczecin
 • 1989 - assistant professor Department of Physics, Faculty of Agricultire, Agricultural University of Szczecin
 • 2003 - professor of Agricultural University of Szczecin
 • 2009 - professor of West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Department of Physics and Agrophysics, Faculty of Environment Management and Agriculture

Main scientific publications

Scientific projects

 • CPBR 10-16/3.3.5; temat nr 30 pt. Zastosowanie metod luminescencyjnych do analizy tłuszczów jadalnych (1986-1987) - główny wykonawca projektu.
 • CPBR 10.1. Zboża i Rośliny Oleiste; temat nr 29.05 pt. Opracowanie luminescencyjnej metody biotestowej do oceny mrozoodporności zbóż na niską temperaturę (1986-1990) - wykonawca projektu.
 • CPBR 10.1. Zboża i Rośliny Oleiste; temat nr 36.02 pt. Adaptacja i dopracowanie luminescencyjnej metody oceny mrozoodporności roślin rzepaku we wczesnych stadiach rozwojowych i przygotowanie prototypowego zestawu pomiarowego (1986-1990) - wykonawca projektu.
 • CPBP 05.02. Zwiększenie odporności roślin na stresowe czynniki środowiska; temat nr 3.01 pt. Zastosowanie metod luminescencyjnych do badania odporności roślin na niską temperaturę (1986-1990) - wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 5 S301 011 06 pt. Monitorowanie stanu stresowego wybranych roślin uprawnych zregenerowanych w kulturach in vitro (1994-1996) - wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 6 P04F 07914 pt. Reakcja wybranych roślin na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe w paśmie B (UV-B) w połączeniu z innymi stresami środowiska (1998-2000) - head of the project.
 • Projekt badawczy KBN nr 5 P06B 033 14 pt. Ocena wartości gospodarczej owsa nagoziarnistego i możliwości jego wykorzystania (1998-2000) - wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 2 P06S 042 26 pt. Ocena wpływu adiuwantów z herbicydami na fitotoksyczność wybranych roślin i na sorpcję ksenobiotyków w środowisku glebowym (2004-2007) - head of the project.

Teaching

Wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Fizyka na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia I stopnia)
 • Fizyka na kierunku TOWAROZNAWSTWO (studia I stopnia)
 • Informatyka II na kierunku OGRODNICTWO (studia II stopnia)
 • Wykorzystanie opracowań komputerowych w agroturyźmie na kierunku ROLNICTWO (studia II stopnia; spec. Agroturyzm)
 • Pracownia komputerowa na kierunku OGRODNICTWO (studia II stopnia)
 • Podstawy fotobiologii na kierunku OGRODNICTWO (przedmiot do wyboru)

Publications for students

Physics:

 • Skórska E. 1993. Suplement do skryptu 'Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki'. AR Szczecin (35 s.)
 • Skórska E. 2005. Fizyka w zadaniach. Wyd. AR Szczecin (75 s.) ISBN 83-7317-090-1
 • Skórska E. (coauthor), 1996. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki z elementami biofizyki i agrofizyki pod red. D. Gołębiowskiej. Wyd. AR w Szczecinie. Praca zbiorowa (434 s.) ISBN 83-86521-67-8
 • Skórska E. (coauthor) 2003. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki z elementami agrofizyki pod red. A. Brzóstowicza i D. Gołębiowskiej. Wyd. AR w Szczecinie. Praca zbiorowa (156 s.) ISBN 83-7317-050-2.
 • Skórska E. (editor) 2006. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod red. Elżbiety Skórskiej. Wyd. AR w Szczecinie (145 s.) ISBN 978-83-7317-008-7.
 • Skórska E. (editor) 2008. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod red. Elżbiety Skórskiej. Wyd. 2. Wyd. AR w Szczecinie (148 s.) ISBN 978-83-7317-043-8.
 • Skórska E. (editor) 2009. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod red. Elżbiety Skórskiej. Wyd. 3. Wyd. ZUT w Szczecinie (148 s.) ISBN 978-83-7663-004-5.

Informatics:

 • Skórska E., Piech B. 1992. System operacyjny DR DOS 6.0. ESOFT Szczecin.
 • Skórska E. 1992. Edytor tekstu AMI PRO. ESOFT Szczecin, wyd. 1; wyd. 2 uzup.
 • Skórska E. 1993. System operacyjny MS DOS 6.0. ESOFT Szczecin. ISBN 83-900970-0-1.
 • Skórska E. 1994. System operacyjny MS DOS 6.2. ESOFT Szczecin. ISBN 83-900970-6.

  Publications in internet:
 • Skórska E., Antoszek A., Pacewicz K. 2006. Opracowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Technologia informacyjna w ramach projektu "Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO". Sektorowy Programu Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006". Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsorcjum polskich uczelni rolniczych; materiały dostępne na witrynie internetowej pod adresem http://www.e-rolnictwo.edu.pl/
 • Skórska E., Matuszak R. 2006. Opracowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Agrofizyka w ramach projektu "Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO". Sektorowy Programu Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006". Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsorcjum polskich uczelni rolniczych; materiały dostępne na witrynie internetowej pod adresem http://www.e-rolnictwo.edu.pl/

Kształcenie kadry

Promotorstwo prac doktorskich

Name
Topic of doctoral thesis
Open
Close
Rafał Lewandowski Physiological responses of oat plants on UV-B radiation
16.10.2002.
9.11.2004.
Wiktor Szwarc The efefct of UV-B radiation on responses od some crop plants cultivated in condition of increased nickel content in soil
20.04.2007.
28.03.2008.


Promotorstwo prac magisterskich

Name
Subject
Topic of Master thesis
Year
Józef Antonowicz
Ochrona środowiska
Badanie stresu oksydacyjnego w liściach wybranych roślin poddanych napromieniowaniu UV-B
1998
Dariusz Bil
Ochrona środowiska
Fotosynteza netto, transpiracja i cechy morfologiczne wybranych roślin poddanych napromieniowaniu UV-B
1998
Dorota Rejewska
Ochrona Środowiska
Wpływ promieniowania UV-B na zawartość barwników asymilacyjnych i flawonoidów w liściach wybranych roślin
1998
Agnieszka Kostecka
Ochrona środowiska
Wpływ promieniowania UV-B na rośliny owsa poddane działaniu chlorku sodu
2003
Krzysztof Czerkas
Rolnictwo
Wpływ promieniowania UV-B na rośliny zbożowe
2003
Małgorzata Strzeczkowska
Ochrona środowiska
Aktywność katalazy i peroksydazy w liściach roślin owsa poddanych napromieniowaniu UV-B
2004
Katarzyna Świtała
Ochrona środowiska
Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego w paśmie UV-B na rośliny pszenżyta we wczesnej fazie wzrostu
2004
Anna Dżegan
Ochrona środowiska
Porównanie reakcji roślin pszenicy i owsa we wczesnej fazie wzrostu na promieniowanie UV-B
2005
Adrian Węgrzecki
Ochrona środowiska
Porównanie reakcji roślin pszenicy i owsa we wczesnej fazie wzrostu na podwyższone stężenie niklu w podłożu
2005
Andrzej Iwański
Technika rolnicza i leśna
Projekt stanowiska do kontrolowanego napromieniowania roślin PAR i UV-B
2005
Marcin Olejniczak
Ochrona środowiska
Wpływ promieniowania UV-B
na rośliny pszenżyta o różnej zawartości wosku w liściach
2007
Dorota Grabowska
Ochrona środowiska
Wpływ promieniowania UV-B
na rośliny mięty kędzierzawej
2007
Katarzyna Jakóbowska
Ochrona środowiska
Wpływ biostymulatorów Nano-GroR i Asahi SL
na młode rośliny ogórka
rosnące w obecności promieniowania UV-B
2008
Aneta Kozioł
Ochrona środowiska
Wpływ promieniowania UV-B na młode rośliny bazylii pospolitej Ocimum basilicum L. poddane działaniu biostymulatora Asahi SL
2008
Piotr Ciechański
Ochrona środowiska
Wpływ promieniowania UV-B na rośliny wybranych rodów pszenicy orkisz Triticum spelta L.
2009
Maciej Miler
Ochrona środowiska
Oddziaływanie promieniowania UV-B na fotosyntezę mikroglonów Chlorella v.

 

 

Aktualizacja 21.01.2010 @ ES

 

 

© COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED Elżbieta Skórska